Visie en missie

Organisaties zijn combinaties van mensen, met ieder een uniek karakter en set van talenten. Mijn missie is binnen organisaties voorwaarden te scheppen zodat mensen zichzelf kunnen ontplooien en met energie en enthousiasme samenwerken om een gemeenschappelijk (organisatie)doel te realiseren.

Om als organisatie relevant te zijn moeten producten en diensten aansluiten bij echte behoeften van de klant en daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Hierbij staat de klant/eindgebruiker centraal, worden producten/diensten in co-creatie afdelingen en klant/eindgebruiker ontwikkeld, kloppen alle stappen in het service-proces en heeft de klant/eindgebruiker een bevredigende totaalervaring.